Prontuit die Waarheid

As iemand jou vra: “Wat glo jy van Jesus?” kan jy gemaklik sy storielyn en boodskap oordra? In volgorde? Sy kinderjare. Sy reise. Sy gesprekke. Sy wonders, woorde en werke. Sy boodskap en betekenis. Dit is nie só eenvoudig nie, nè?

Ek het daarom ‘n opeenvolgende kronologiese sinopsis van die volle teks van die vier Evangelies geskep om jou daarmee te help – Lukas, Markus, Matteus en Johannes. My boek fokus op ‘n vers-vir-vers kommentaar op die teks en konteks, sowel as op die betekenis en boodskap van elke perikoop.

Die volle Bybelteks uit die  bronteksgeoriënteerde Afrikaanse Standaard Vertaling (CUM), in vloeiende, goed verstaanbare Afrikaans, is ingesluit, sodat jy die teks en die verklaring as ‘n eenheid in een boek kan lees. Daar is ook ‘n handige indeks van die volgorde van my indeling van al die perikope van die Evangelies ingesluit.

Die boek is bedoel vir Bybelstudie. Jy kan dit gebruik vir jou stiltetyd. Kleingroepe kan dit in hulle byeenkomste gebruik. Predikante kan die boek vir preke, reekse en Bybelskole gebruik. Jy is ook welkom om vrae te vra. Ek antwoord graag.

Bestel die boek

Bestel die eBoek

Chris van Wyk (0825749191 – acv.vanwyk@gmail.com).

Ek het ook ‘n ARGIEF van die bydraes wat ek gebruik het vir die boek. Dit is steeds vir almal beskikbaar.

Published in
Categorised as Nuus

DIE TWAALF KLEIN PROFETE

‘n Bybelstudie oor die betekenis en boodskap van die Klein Profete vir vandag
Wanneer laas het jy die boek Nahum gelees? Of dié van Miga? Of enige van die sogenaamde Klein Profete? Dink jy hierdie geskrifte van meer as 2 400 jaar gelede is nog relevant?
Elkeen van die Twaalf Klein Profete wys vir ons ‘n stukkie van wie God werklik is – hoe sy hart is: sy heiligheid, sy deernis met gebrokenes, sy onvoorwaardelike liefde en bomenslike geduld met sondaarmense.
Temas wat in hierdie 16 weke lange Bybelstudie voorkom, sluit in:
* God praat deur verwoesting en voorspoed
* God se genade en ontferming is vir alle mense
* God gee uitkoms vir dié wat op Hom wag
* God volhard in sy liefde vir ons
Elke week se studie sal jou laat vra na die betekenis en boodskap van die gelese gedeelte, wat dit sê van God en van mense, en hoe jy die beginsels kan uitleef in jou persoonlike situasie.
Ontdek & Beleef Bybelstudie
Published in
Categorised as Boeke

Wie is God? – ’n Kompakte gids van 52 geloofsvrae met kort en kragtige antwoorde

Klik hier om te bestel

As iemand vir jou vra: “Wat glo jy?” kan jy die kern van wat ons glo as antwoord gee? Vrae omtrent die Bybel, geloof en die kerk is nooit maklik nie. Sommige vrae lýk eenvoudig en ander kan jy sommer sien, gaan ure se kopkrap meebring!

Ek het in Wie is God? kort en kragtige antwoorde geformuleer op vrae soos: “Wat is die Drie-eenheid?” “Wat verwag God van jou in sy wet?” “Waarom moet my Verlosser waarlik mens én waarlik God wees?” “Watter hoop hou die ewige lewe vir my in?” Die resultaat was Wie is God? Hierdie kompakte gids bevat antwoorde op 52 geloofsvrae soos hierdie vir gelowiges.

Die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea, die Geloofsbelydenis van Athanasius, die Heidelbergse Kategismus en die Westminster Geloofsbelydenis dien as basis vir die kernantwoorde in Wie is God?

Wie is God? is geskryf in samehang met en as metgesel vir Wat glo jy? wat gemik is op kinders. Wat glo jy? is gerig op agt- tot twaalfjarige kinders en gee korter 20-woord antwoorde op dieselfde vrae.  Dit word steeds begrond met kort aanhalings uit die Bybel, maar ook met ’n bykomende Bybelse verhaal of gelykenis wat deur ’n kort 100-woord opsomming meer bevatlik vir kinders sal wees.

Die antwoorde in Wat glo jy? is doelbewus dieselfde as die swartgedrukte deel van hierdie boek se antwoorde.  Ouers, begeleiers en opvoeders kan dus albei boeke tegelykertyd gebruik in gesprekke sodat kinders kan deelneem.

Hier is meer inligting uit die Voorwoord van die boek.

Published in
Categorised as Boeke

Wat glo jy? – 52 antwoorde op kinders se vrae oor God, Christus, geloof en die Gees

Klik hier om te bestel

Wie is God? Wat is die Bybel? Wat is sonde? Hierdie konsepte is soms vir volwassenes moeilik om te verklaar, wat nog te sê vir kinders. Ek bied met hierdie boek egter ’n maklike en kinder-vriendelike oplossing om kinders toe te rus om die kernwaarhede van die Christelike geloof te begryp en sinvol weer te gee.

In Wat glo jy? gee ek antwoorde vir 52 geloofsvrae wat as basis vir die Christelike geloof beskou kan word. Elkeen van hierdie vrae word toegelig met ’n eenvoudige antwoord, ’n opsomming van ’n Bybelstorie ter illustrasie van die konsep en ’n teksgedeelte uit die Bybel.

Wat glo jy? is bedoel vir kinders tussen 8 en 12 jaar omdat hulle ’n onderskeid tussen feite en interpretasies begin ontwikkel en hulle eie menings begin vorm. Dit is dus die ideale tyd om die basiese boustene vir ’n standvastige geloof te lê.

Wat glo jy? is geskryf in samehang met en as metgesel vir Wie is God? wat gemik is op die volwasse mark. Wie is God? gee omvattender 60-woord-antwoorde op dieselfde vrae. Dit
word ook dieper begrond in die Bybel, maar bevat steeds ook volledig hierdie boek se antwoorde. Ouers, begeleiers en opvoeders kan dus albei boeke tegelykertyd gebruik in gesprekke.

Hier is meer inligting uit die Voorwoord van die boek.

Published in
Categorised as Boeke

Pinkster 2018 – Wanneer kom die reën?

Die tema van Pinkster 2018 in die gemeente NGK Somerstrand was ‘n metafoor vir die vraag na die vervulling van God se beloftes – letterlik en geestelik. Wanneer kom die reën?

Hier is die preke van dié reeks. Daar is ook ‘n klankbaan by elke preek.

Pinkster 2017 – Geen ander evangelie

Blancogemeente in George het my in 2017 genooi om Pinkster te hou oor die brief aan die Galasiërs. Groot was my opgewondenheid toe ek agterkom dat die sentrale boodskap van die Reformasie rondom die vyf solas duidelik in die brief van Galasiërs ingebed lê:

Daarom het ek dit as uitgangspunt gebruik vir die prediking vir Pinkster 2017 soos in my preektemas hieronder gesien kan word. My gebed is steeds dat ons almal saam Paulus se boodskap goed sal hoor. Daar is geen ander evangelie nie. Solum Euangelium.

GALASIËRS 1 – Geen ander evangelie– Solum Euangelium
GALASIËRS 2 – Christus leef in my– Solus Christus
GALASIËRS 3 – Ons is kinders van God deur geloof– Sola Fide
GALASIËRS 4 – Ons is kinders van die belofte– Sola Scriptura
GALASIËRS 5 – Ons leef deur die Gees– Sola Gratia
GALASIËRS 6 – Ons dra mekaar se laste– Soli Deo Gloria

Jy kan my boekie hier aflaai wat ek daar gebruik het.

Jy kan ook die bydrae: Geen Ander Evangelie – Paulus se brief aan die Galasiërs  hier aflaai wat ek vir Goudland se sinode voorberei het by hulle konferensie oor hermeneutiek in 2018.

Hier is ook my bydrae oor die hermeneutiek: Hoe verstaan ek wat ek lees in 2018.

Pinkster 2016 – die krag van gebed

websliderPinkster2016

(Laai pdf hier af: Die krag van gebed – sewe Psalms vir Pinkster.pdf)

Pinkster 2012 – In Gesprek met God

Pinkster2012Die Bybel moet ons lewe vorm.  Daarvoor is dit nodig dat ons leer om die Bybel te leef terwyl ons dit lees.  Daardeur hoor ons die stem van God in die Bybel, leer ons hoe om Jesus prakties te volg, en skryf die Gees ons in God se verhaal met die wêreld in.

Hierdie reeks gaan jou leer hoe om dit prakties in te oefen.

Ek het dit in 2012 in die gemeente van Somerstrand aangebied en stel dit nou wyer beskikbaar.  Predikante kan dit gebruik om ‘n eie reeks vir Pinkster saam te stel.  Kleingroepe kan dit gebruik om oor sewe weke hulle in te oefen in die gesprek met God.

Dit bestaan uit ‘n deelnemersgids wat jy hier kan aflaai,

sowel as sewe preke – in Word en PowerPoint (met ‘n liturgie en liedere) formaat – wat jy hier kan aflaai:

  1. Om God te beleef – Hand 8:26-40 – lectio divina – Word || PowerPoint
  2. Om tot rus te kom – Jesaja 30:8-18 – silencio – Word || PowerPoint
  3. Om te luister – Openbaring 10 – lectio – Word || PowerPoint
  4. Om te ontvang – 1 Konings 3:2-15  – meditatio – Word || PowerPoint
  5. Om met God te praat – 1 Konings 19  – oratio – Word || PowerPoint
  6. Om God te geniet – Filippense 4:2-9 – contemplatio – Word || PowerPoint
  7. Om vir God te leef – Psalm 40 – Sondagoggend 27 Mei 09:00 – incarnatio – Word || PowerPoint

Boeke beskikbaar

Hier is ‘n beskrywing van sewentien van die boeke waarvan ek skrywer of medeskrywer is (drie daarvan is vertalings).  Jy kan op die skakels klik en dit vir jou aanskaf (of aflaai).  Die nuutste is die Twaalf Klein Profete.

Published in
Categorised as Boeke