Boeke

 • God praat - leef luisterryk (groepe)
 • God praat - leef luisterryk (Begeleiers)
 • Die vrou by die put: Stap saam met Jesus oor grense (Deelnemersgids)
 • Die vrou by die put: Stap saam met Jesus oor grense - (Leiersgids)
 • The woman at the well: Walk with Jesus beyond boundaries
 • Barnabas: Reis saam met Barnabas, die bemoediger
 • Gevorm deur die kruis: Navolgers van Christus Jesus se selfontlediging
 • Jesus-verhale van menswaardigheid
 • Bid of baklei? 'n Nuwe verstaan van geestelike oorlogvoering
 • Belydenis Van Belhar - In Gesprek Met Mekaar
 • The Belhar Confession - In Conversation With One Another
 • Loop Saam - Ontwikkel ʼn gemeenskap van volhoubare vriendskappe
 • Walking Together - Developing a community of sustainable friendships
 • Maak Kontak - 20 leidrade vir kruiskulturele kontak
 • Wie is God? - ’n Kompakte gids van 52 geloofsvrae met kort en kragtige antwoorde.
 • Wat glo jy? - 52 antwoorde op kinders se vrae oor God, Christus, geloof en die Gees.
 • Die Twaalf Klein Profete - 'n Bybelstudie oor die betekenis en boodskap van die Klein Profete vir vandag
 • Prontuit die Waarheid - die storielyn en boodskap van Jesus in 'n vers-vir-vers kommentaar op 'n opeenvolgende kronologiese sinopsis van die volle teks van die vier Evangelies
 • God praat - leef luisterryk (groepe)

  God praat - leef luisterryk (groepe)

  Die gespreksboek vir groepe is ‘n hulpmiddel vir mense om na mekaar te luister. Die metodiek van ‘n luistersiklus word verduidelik. Dit bestaan uit drie groot bewegings – rus, hoor en leef. Die beweging help mense om tyd te maak om te luister na God en na ander, en met hulle lewe daarop te antwoord.

  INHOUD

  Die siklus is ook onderverdeel in agt stasie nl:

  Rus
  1. Ingenooi deur God.
  2. Ingaan in God se tyd.

  Hoor
  3. Luister na God se Woord.
  4. Luister na mekaar.
  5. Luister na ander en die tye.
  6. Luister weer na God se Woord.

  Luister
  7. Fokus op wat God nou doen.
  8. Antwoord met ons lewe.

  Read more

 • God praat - leef luisterryk (Begeleiers)

  God praat - leef luisterryk (Begeleiers)

  Handleiding vir begeleiers wat Bybelstudie-, sel- en kleingroepe aan die luistersiklus wil bekendstel. Die luistersiklus is ’n hulpmiddel om mense te help om na God en na mekaar te luister. Dit bestaan uit drie groot bewegings – rus, hoor en leef.

  · Die rus-beweging help mense om in ons gejaagde lewe tyd te maak om voor God tot rus te kom.

  · Die hoor-beweging help gelowiges om uit verskillende hoeke te luister na wat God vir ons in die Bybel sê.

  · Die leef-beweging help gelowiges om met hulle lewe te antwoord.

  Hierdie drie bewegings is in ’n siklus geplaas, om daarmee te kenne te gee dat om te luister nie net by een geleentheid afgehandel word nie. Ons moet telkens tot rus kom, wéér luister na wat God sê om verder saam met Hom te leef (Jes 50:4): “Elke môre laat Hy my opnuut weer luister …”).

  Read more

 • Die vrou by die put: Stap saam met Jesus oor grense (Deelnemersgids)

  Die vrou by die put: Stap saam met Jesus oor grense (Deelnemersgids)

  ’n Studie oor die Samaritaanse vrou

  Die skrywers van Die vrou by die put gebruik die verhaal wat in Johannes 4 opgeteken is – Jesus en die Samaritaanse vrou – as vertrekpunt om te sê: God het ons gemaak met die behoefte om in gemeenskap met mekaar te wees. God het ons geroep om vir ander te leef, maar dit beteken om waarlik by hulle teenwoordig te wees. En om waarlik by hulle teenwoordig te wees moet ons grense na hulle toe oorsteek. En dit is presies waarmee hierdie boek gelowiges help.
  Die vrou by die put is deel van die Groei oor grense-program, wat deel vorm van die Seisoen van Luister, en is spesiaal ontwerp vir groepe. Dit bestaan uit ’n leiersgids en ’n deelnemersgids.

  INHOUD

  · Luistersiklus en die Groei oor grense-program

  · Waardes wat deur hierdie studie gevestig wil word

  · Die metodiek van die ses studies

  · Ses studies oor die ontmoeting tussen Jesus en die Samaritaanse vrou by die put, wat gelowiges uitdaag om grense na ander oor te steek, nuwe verhoudings te bou en só ware omgee en gemeenskap te beleef.

  Read more

 • Die vrou by die put: Stap saam met Jesus oor grense - (Leiersgids)

  Die vrou by die put: Stap saam met Jesus oor grense - (Leiersgids)

  Die skrywers van Die vrou by die put gebruik die verhaal wat in Johannes 4 opgeteken is – Jesus en die Samaritaanse vrou – as vertrekpunt om te sê: God het ons gemaak met die behoefte om in gemeenskap met mekaar te wees. God het ons geroep om vir ander te leef, maar dit beteken om waarlik by hulle teenwoordig te wees. En om waarlik by hulle teenwoordig te wees moet ons grense na hulle toe oorsteek. En dit is presies waarmee hierdie boek gelowiges help.

  Die vrou by die put is deel van die Groei oor grense-program, wat deel vorm van die Seisoen van Luister, en is spesiaal ontwerp vir groepe. Dit bestaan uit ’n leiersgids en ’n deelnemersgids.

  INHOUD

  Die vyf hoofstukke van die leiersgids bied aan die leiers van groepe die volgende:

  Hoofstuk 1

  · Agtergrondinligting oor die Luistersiklus en die Groei oor grense-program

  · Riglyne vir die groepleier

  · Waardes wat deur hierdie studie gevestig wil word

  · Die metodiek van die ses studies

  Hoofstuk 2

  · Ses studies oor die ontmoeting tussen Jesus en die Samaritaanse vrou by die put, wat gelowiges uitdaag om grense na ander oor te steek, nuwe verhoudings te bou en só ware omgee en gemeenskap te beleef

  Hoofstuk 3

  · Agtergrondinligting oor die Seisoen van Luister

  · Praktiese hulpmiddels, soos ander boeke, CD’s en DVD’s, wat saam met hierdie studie gebruik kan word

  Hoofstuk 4

  · Praktiese riglyne wat spesifiek vir hierdie Groei oor grense-reis ontwikkel is en veral op luistervaardighede fokus

  Hoofstuk 5

  · Teologiese nadenke oor ’n paar aspekte van die Seisoen van Luister en die teologiese raamwerk wat daaruit ontwikkel

  · Bykomende hulpmiddels vir die groepleier

  Die bibliografie is redelik omvattend ter wille van dié wat dieper wil delf in al die onderwerpe en insigte wat in dié boek aangeraak word. Die vrou by die put is ’n uitdagende boek wat gelowiges in beweging sal bring om dit te waag om te groei oor alle grense heen wat ons inperk om God se stem te hoor.

  Read more

 • The woman at the well: Walk with Jesus beyond boundaries

  The woman at the well: Walk with Jesus beyond boundaries

  The authors of The woman at the well use the narrative from John 4 – Jesus and the Samaritan woman – as point of departure to say: God called us to live for others. This means to be really present in their lives. And to be really present in other’s lives we need to go beyond bounderies. This is exactly what this book will help believers with.

  The woman at the well is part of the Growing beyond boundaries programme, which is part of the Season of Listening and is designed especially for groups.

  There are six session about the meeting between Jesus and the Samaritan woman at the well. These sessions will challenge believers to walk beyond boundaries to others. It also gives background information on the Season of Listening, the Listerning Cycle and the Growing beyond boundaries programme, the values that we want to impart and the method the six studies follow. The biography is very comprehensive for those who want to study further into the themes and insights attained from the book.

  The woman at the well is a book that challenges believers into coming into action, that dares us to grow beyond boundaries that keep us from hearing God’s voice.

  Read more

 • Barnabas: Reis saam met Barnabas, die bemoediger

  Barnabas: Reis saam met Barnabas, die bemoediger

  Ons gebruik weereens ‘n meesterverhaal, dié keer nie ‘n hoofstuk of boek in die Bybel nie, maar ‘n karakter in die Nuwe Testament, Barnabas. Barnabas is een van die onvertelde en onderskatte verhale in ons Bybelse biblioteek. Hy is egter by uitstek iemand wat wys hoe ‘n lewenstyl gevorm word deur die geestelike gewoontes wat jy beoefen:.

  • Die Here kon Barnabas se dankoffer gebruik om die eerste gemeente finansieel te bemoedig en te laat oorleef. Sonder sy vrygewigheid sou die gemeente baie moeilik ‘n basis kon wees vir die eksponensiële groei van die koninkryk in die eerste paar dekades van ons jaartelling.
  • Die kerk kon Saulus en sy bediening aanvaar weens Barnabas wat hom gasvry ontvang het en só vir Saulus as borg in die eerste gemeente opgetree het. Daarsonder sou die kerk baie maklik eksklusief-Joods kon bly en kon kies om nie grense na ander oor te steek nie.
  • Die jong Johannes Markus het in Barnabas ‘n begeleier en mentor van formaat gevind wat hom deur sy gawe van bemoediging in staat te stel om nie net uiteindelik met Paulus te versoen nie, maar ook die eerste en oudste evangelie te skrywe. Sy evangelie skets die eerste koherente prentjie van Jesus wat deur die ander sinoptiese evangelies as bronteks gebruik is.
  Barnabas het ‘n fenomenale bydrae tot die eerste kerk en die vestiging van die koninkryk gemaak. Woorde ontbreek eintlik om sy bydrae na waarde te skat.
  Hy was veral ’n Bemoediger, soveel so dat dit sy bynaam geword het. Hy was ‘n Borg vir Saulus, ’n Brugbouer in Antiogië, ‘n Bemagtiger van Saulus as leraar, ’n pionier Bedienaar van die evangelie aan die heidene en ‘n bobaas Begeleier van jong gelowiges.
  Barnabas is dus vir almal van ons ‘n voorbeeld van iemand wat sy arsenaal van gawes – bemoediging, vrygewigheid, gasvryheid, begeleiding – tot voordeel van die kerk en in diens aan die Here aangewend het. Hy illustreer vir ons hoe ‘n Christelike lewenstyl werk.
  Of ‘n mens nou kan peil trek op die 6de eeuse monnik van Siprus, Alexander Monachus, se beskrywing van Barnabas al dan nie – “his face was like that of an angel … and he had sparkling eyes” (Laudatio Barnabae, 25) – Barnabas verdien ‘n plek in die harte van Christene wêreldoor as ‘n man wat uitnemend geslaag het daarin om sy gawes in diens van sy roeping in die kerk en koninkryk in te span. Hy is ’n ware stigterspionier van die kerk van Christus wat meegewerk het aan sy wêreldgestalte.

  In Die vrou by die Put, ons vorige publikasie wat in 2010 net voor Pinkster verskyn het, het ons die luistersiklus ingespan om ‘n beweging te begin wat mense kan laat Groei oor Grense na ander toe. Dit is geëggo in die Pinksterreeks wat daaruit voortgevloei het (jy kan die 10 preekriglyne by www.bybelmedia.co.za aflaai, indien jy belangstel. Die skakels is by die produk). Hierdie oorsteek van grense na ander mense toe is immers die belangrikste verandering wat die evangelie bring, dat dit die verhoudings tussen mense verander, dat ons mekaar anders begin raaksien, dat ons mekaar as geskenke van die Here leer ervaar, dat ons in ware gemeenskap met mekaar leer leef. En daarvoor moet ons doelbewus grense oorsteek, met deernis en openheid, met leerbaarheid en vertroue. Dit is die waardes wat die Seisoen van Luister in ons geskep het.

  In hierdie Bybelstudieboek fokus ons nou op die lewenstyl wat tot stand kom in hierdie beweging na ander mense toe. Dit is nie genoeg om net tot rus te kom voor God en na Hom en ander te luister nie – die eerste beweging van die luistersiklus; dit is nie genoeg om net sy stem te hoor, ook in dié van ander, en daardeur geruk of getroos te word nie – die tweede beweging van die luistersiklus. Dit moet altyd ook lei tot ‘n nuwe manier van leef, ‘n nuwe lewenstyl – die derde beweging van die luistersiklus.

  Een van die maniere waarop die kerk deur die eeue hierdie Christelike lewenstyl aangeleer en gekoester het, was deur praktiese geestelike gewoontes, of soos baie dit noem, geestelike dissiplines of geloofsgewoontes. Dit is eenvoudige oordraagbare tegnieke wat in die beoefening en bemeestering daarvan jou lewe vorm en Christus gestalte laat kry in jou (Gal 4:19).

  Met geestelike gewoontes leer ‘n mens ‘n kant van die Christelike lewe ken wat jy nie kan leer net deur boeke te lees of aan die voete van geleerdes te sit nie. Dit is kennis wat net deur ervaring onder begeleiding van die Heilige Gees oopgesluit kan word (1 Kor 2:13). Dit is in die beoefening van die geestelike gewoontes wat ‘n mens dié kennis opdoen, op geen ander manier nie.

  Ons wil met hierdie Bybelstudieboek op 10 sulke gewoontes fokus en dit koppel aan die Bybelse verhaal – daaroor later. Die 10 geestelike gewoontes is (met die gewoonte waarop dit gebaseer is in Engels):
  • Vrygewigheid (stewardship)
  • Gasvryheid (hospitality)
  • Bemoediging (compassion)
  • Omgee (service, mercy)
  • Daaglikse ondersoek (daily examen)
  • Getuienis (witness)
  • Nederigheid (humility)
  • Gemeenskap (community)
  • Geloofsonderskeiding (discernment)
  • Lewenspraktyk (rule for life)

  INHOUD
  Ons kies 10 grepe uit sy verhaal vir hierdie Bybelstudieboek, aan die hand waarvan ons ook die 10 geestelike gewoontes hanteer:
  1. Sessie EEN: Hand 4:32-37 – Barnabas die Bemoediger (vrygewigheid)
  2. Sessie TWEE: Hand 9:26-31 – Barnabas die Borg (gasvryheid)
  3. Sessie DRIE: Hand 11:19-24a – Barnabas die Brugbouer (bemoediging)
  4. Sessie VIER: Hand 11:24b-30 – Barnabas die Bemagtiger (omgee)
  5. Sessie VYF: Hand 13:1-13 – Barnabas die Bedienaar (daaglikse ondersoek)
  6. Sessie SES: Hand 13:13-52 – Barnabas die Beledigde (getuienis)
  7. Sessie SEWE: Hand 14:1-20 – Barnabas die Bewonderde (nederigheid)
  8. Sessie AGT: Hand 14:21-28 – Barnabas die Beskermer (gemeenskap)

  Read more

 • Gevorm deur die kruis: Navolgers van Christus Jesus se selfontlediging

  Gevorm deur die kruis: Navolgers van Christus Jesus se selfontlediging

  Hierdie drie geloofspraktyke en die geloofsgewoontes wat daarmee saamgaan, laat groei ons nie net in ons verhouding met die Here nie, maar help ons ook om in al ons verhoudings met dieselfde gesindheid as Christus Jesus te leef. ’n Unieke Bybelstudieboek wat individue en kleingroepe help om deur die kruis gevorm te word sodat hulle lewenspraktyke al hoe meer die beeld van Christus Jesus aan hierdie wêreld sal vertoon en hulle ligdraers vir Hom in hierdie wêreld sal wees.

  INHOUD

  Voorwoord

  Inleiding

  Byeenkoms 1 (Joernaal ingesluit)
  ’n Vrou kom tot bekering (Hand 16:6-40)

  Joernaal 2
  Gebed vir begrip en fyn aanvoeling

  Byeenkoms 2: Filippense 1:1-11

  Joernaal 3
  Lyding is tot voordeel van die evangelie

  Byeenkoms 3: Filippense 1:12-26

  Joernaal 4
  Eensgesindheid is wesenlik na binne en na buite

  Byeenkoms 4: Filippense 1:27 – 2:4

  Joernaal 5
  Selfontlediging is ons voorbeeld

  Byeenkoms 5: Filippense 2:5-11

  Joernaal 6
  Ligdraers in die wêreld is ons roeping

  Byeenkoms 6: Filippense 2:12-18

  Joernaal 7
  Ons volg geestelike leiers na

  Byeenkoms 7: Filippense 2:19-30

  Joernaal 8
  Om Jesus Christus te ken oortref alles

  Byeenkoms 8: Filippense 3:1 – 4:1

  Joernaal 9
  In die Here is, bid en leef ons saam

  Byeenkoms 9: Filippense 4:2-9

  Joernaal 10
  Ondersteuning ontsluit God se oorvloed

  Byeenkoms 10: Filippense 4:10-23

  Bylae: Geloofsgewoontes – ʼn paar voorbeelde

  Klik hier vir gratis preeksketse van Week 1 – 8 (http://www.bybelmedia.org.za/wp-content/uploads/documents/GevormDeurDieKruis.zip)

  Read more

 • Jesus-verhale van menswaardigheid

  Jesus-verhale van menswaardigheid

  Uit Jesus se interaksie met mense leer ons meer oor respekteer, luister, omarm en liefhê. Ons het altesaam agt Jesus-verhale oor hierdie vier waardes gekies, twee oor elke waarde. Die negende verhaal is die oorkoepelende Jesus-verhaal van menswaardigheid – Jesus was sy dissipels se voete. Saam inspireer hierdie nege verhale ons om Jesus se voorbeeld in ons lewe na te volg en almal met menswaardigheid te behandel.

  INHOUD
  Inleiding

  Respekteer

  Lukas 6:6-11 – Jesus en die man met die gebreklike hand
  Markus 7:24-30 – Jesus en die Siro-Fenisiese vrou en haar dogter
  Luister

  Markus 9:14-29 – Jesus en die doofstom seun
  Markus 5:21-43 – Jesus en die dogtertjie van Jaïrus
  Liefhê

  Lukas 7:36-50 – Jesus en die vrou wat sy voete met reukolie gesalf het
  Johannes 21:15-19 – Jesus gee opnuut vir Petrus sy opdrag
  Omarm

  Matteus 8:1-4 – Jesus en die melaatse man
  Matteus 9:18-26 – Jesus en die vrou wat aan bloedvloeiing gely het
  Menswaardigheid

  Johannes 13:1-20 – Jesus was sy dissipels se voete

  Read more

 • Bid of baklei? 'n Nuwe verstaan van geestelike oorlogvoering

  Bid of baklei? 'n Nuwe verstaan van geestelike oorlogvoering

  Die klem op gebed en voorbidding (intersessie) wat deel uitmaak van die Geestelike Oorlogvoering beweging, moet positief beoordeel word. Die metafoor van Geestelike Oorlogvoering bring baie keer ‘n dinamiese en verbeeldingryke program van aksie in gemeentes tot stand. Die wyse waarop sekere Skrifgedeeltes egter ingespan word in ‘n poging om Bybelse modelle vir Geestelike Oorlogvoering te verskaf, oorspan die betekenis van dié tekse. Benewens feitelike foute in die hantering en uitleg daarvan, word die tekse meesal uit hulle Bybelse konteks gehaal en verklaar sonder om die verbeeldingswêreld van die Bybelse metafore volledig tot sy reg te laat kom. Dis immers eers wanneer die betekenis van die teks binne sy eie wêreld ordentlik verstaan word, wat verder beweeg kan word na ‘n versmelting van die verstaanshorison van die teks en dié van die leser en verklaarder daarvan. Die teksmetafore word dus te maklik verklaar uit die ervaringswêreld van die leser en verklaarder self.

  Geestelike Oorlogvoering is volgens die skrywer: “om vir God en die geloof in Hom te leef en te stry.” Die Bybelse model van geestelike oorlogvoering kan getipeer word as in die eerste plek ‘n “VIR”-model. Daarmee word bedoel dat dit primêr ‘n positiewe ingesteldheid bevorder: vir God, vir geloof, vir gelowiges, vir diens, vir getuienis ensovoorts. Op ‘n sekondêre vlak is daar uiteraard ook dinge waarteen gewaak moet word en waarteen gestry moet word. Maar selfs in die wyse waarop hierdie sekondêre sake aan die orde gestel word, blyk die primêre positiewe hoopvolle vertrouenskarakter van die evangelie.

 • Belydenis Van Belhar - In Gesprek Met Mekaar

  Belydenis Van Belhar - In Gesprek Met Mekaar

  Hierdie hulpmiddel is geskep om die Belydenis van Belhar aan die hand van 5 geloofsonderskeidende vrae te bespreek:
  1. Wie is God?
  2. Wie is ons in Christus?
  3. Vir wie maak God ons ’n naaste?
  4. Hoe gebruik God ons in hierdie wêreld?
  5. Wat vra God nou van ons?

  Read more

 • The Belhar Confession - In Conversation With One Another

  The Belhar Confession - In Conversation With One Another

  This book uses five spiritual discerning questions to help you discuss the meaning of the Confession of Belhar:
  1. Who is God?
  2. Who are we in Christ?
  3. For whose benefit does God create us to be a neighbour?
  4. How does God use us in this world?
  5. What does God now ask of us?

  Read more

 • Loop Saam - Ontwikkel ʼn gemeenskap van volhoubare vriendskappe

  Loop Saam - Ontwikkel ʼn gemeenskap van volhoubare vriendskappe

  LOOP SAAM
  SUBTITEL: Ontwikkel ʼn gemeenskap van volhoubare vriendskappe

  OPSOMMING: Hierdie boek begelei kruisgroepe op ’n reis van saamloop met mekaar én oor grense heen loop. Want wanneer ons oor grense na mekaar uitreik en vir mekaar omgee, leer ons om mekaar met respek en liefde te hanteer. En dán sal die menswaardigheid van ons land se mense herstel word.

  Loop saam bied aan kruisgroepe:

  8 geloofsgesprekke
  voorstelle vir geloofsgewoontes om saam te beoefen, soos viering, Bybelstudie, daaglikse ondersoek, gasvryheid, geloofsgemeenskap, bemoediging en omgee.
  voorstelle vir vriendskapsaktiwiteite, soos saam eet, saam praat, saam werk, saam lees, saam bid, saam stap, saam fliek, saam kerk toe gaan en saam sport kyk.
  Loop saam help gelowiges om saam ʼn gemeenskap van volhoubare vriendskappe te skep en só die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid – respekteer, luister, liefhê en omarm – te lééf.

  Sal ook later in Engels beskikbaar wees.

  INHOUD
  Inleiding

  Samestelling van gespreksgroepe
  Riglyne vir die proses
  Riglyne vir die byeenkomste
  Riglyne vir die leier

  Byeenkoms 1: Viering (celebration)
  Byeenkoms 2: Bybelstudie (Wandel in die Woord)
  Byeenkoms 3: Daaglikse ondersoek (daily examen)
  Byeenkoms 4: Gasvryheid
  Byeenkoms 5: Geloofsgemeenskap
  Byeenkoms 6: Bemoediging
  Byeenkoms 7: Omgee
  Byeenkoms 8: Die pad vorentoe

  SKRYWERS
  Chris van Wyk is ʼn leraar by die NG gemeente Somerstrand, Port Elizabeth. Sy passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. As skrywer of medeskrywer het hy al verskeie boeke by Bybel-Media gepubliseer soos Die vrou by die put, Barnabas, Gevorm deur die kruis en Jesus-verhale van menswaardigheid.

  Nico Simpson is by Bybel-Media se publikasie-afdeling. Hy stel belang in hoe volwassenes leer, hoe om dit wat ons glo in sketse en illustrasies uit te beeld, en om mense te begelei om te word wie God bedoel het hulle moet wees. Hy het al verskeie boeke gepubliseer, soos Bybelstudiegroepe: Poorte vir genade, Ek soek die wil van God, Vrou by die put en Ongebreek.

  Loop saam

  Read more

 • Walking Together - Developing a community of sustainable friendships

  Walking Together - Developing a community of sustainable friendships

  Walking together will help you to develop a community of sustainable friendships and to live according to the values of the Season of Human Dignity – respect, listen, love and embrace.

  SUBTITLE: Developing a community of sustainable friendships

  SUMMARY: The faith-building conversations in Walking together were developed with cross-cultural groups in mind. This book will guide you on your journey of walking together – with each other and across boundaries. For when we reach out to each other across boundaries and care for one another, we learn to treat each other with respect and love. Only then the human dignity of our people will be restored.

  Walking together offers to you as a cross group:

  8 friendship-building opportunities
  suggestions for spiritual practices to develop together, such as celebration, Bible study, daily examination, hospitality, community, encouragement and caring
  suggestions for friendship activities to enjoy together such as eating, talking, socialising, reading, praying, living, traveling, going to movies, going to church, watching sport and watching TV.
  Walking together will help you to develop a community of sustainable friendships and to live according to the values of the Season of Human Dignity – respect, listen, love and embrace.

  CONTENT

  Introduction
  Formation of discussion groups
  Guidelines for the process
  Guidelines for the meetings
  Guidelines for the leader
  Meeting 1: Celebration
  Meeting 2: Dwelling in the Word
  Meeting 3: Daily examen
  Meeting 4: Hospitality
  Meeting 5: Community
  Meeting 6: Encouragement
  Meeting 7: Caring
  Meeting 8: The way forward

  Read more

 • Maak Kontak - 20 leidrade vir kruiskulturele kontak

  Maak Kontak - 20 leidrade vir kruiskulturele kontak

  In Maak kontak gee Chris van Wyk 20 leidrade wat gemeentes en groepe kan volg om kruiskulturele kontak te bevorder en dit op ʼn verantwoorde manier aan te pak.

  Navorsing wat oor intergroep-kontak en die vooroordele tussen groepe gedoen is, bewys dat intergroep-kontak inderdaad vooroordele kan verminder. In hierdie soort kontak steek ons nie net die grense tussen ons oor nie; deur die nuwe vriendskapsbande wat ons met mekaar sluit, vorm ons ook ʼn nuwe gemeenskap waarin ons die waardes van respekteer, luister, liefhê en omarm kan laat gedy.

  INHOUD

  • Voorwoord
  • Fokus op kruiskulturele kontak
  • Veranderlikes wat ’’n impak op vooroordele het
  • Intergroep-kontak verminder vooroordele
  • Isolasie en skeiding tussen groepe versterk vooroordele

  Leidrade vir kruiskulturele kontak

  1. Maak die speelveld gelyk
  2. Erken ervarings wat uit vorige kontak voortvloei
  3. Ontvang protes as ‘n geskenk tot heling
  4. Bevraagteken etikette en gevestigde sosiale norme wat kontak verhinder
  5. Definieer duidelik gemeenskaplike doelwitte
  6. Skuif die fokus weg van intellektuele argumente
  7. Gebruik ‘n verhoudingsbou-aanslag
  8. Doen saam, werk saam, leef saam
  9. Reik doelbewus uit na mense in ander kontekste
  10. Ontgin vriendskapspotensiaal herhaaldelik
  11. Skuif van mededinging na samewerking en interafhanklikheid
  12. Kry goedkeuring en aanvaarding van gesagsdraers
  13. Begelei mense van oppervlakkige kennisse na hegter en langtermynvriende
  14. Stel mense voor aan ander wat reeds oor grense gaan
  15. Gebruik waardes eerder as skuld om angs te verminder
  16. Nooi mense om meer van hulleself te wys en te vertel
  17. Skep strukture wat kontak aktief bevorder
  18. Besin saam oor die bou van sosiale kapitaal op plaaslike vlak
  19. Maak plaaslik ‘n verskil
  20. Aanvaar saam verantwoordelikheid vir spesifieke behoeftes

  Read more

 • Wie is God? - ’n Kompakte gids van 52 geloofsvrae met kort en kragtige antwoorde.

  Wie is God? - ’n Kompakte gids van 52 geloofsvrae met kort en kragtige antwoorde.

  As iemand vir jou vra: “Wat glo jy?” kan jy die kern van wat ons glo as antwoord gee? Vrae omtrent die Bybel, geloof en die kerk is nooit maklik nie. Sommige vrae lýk eenvoudig en ander kan jy sommer sien, gaan ure se kopkrap meebring!

  Chris van Wyk het kort en kragtige antwoorde geformuleer op vrae soos: “Wat is die Drie-eenheid?” “Wat verwag God van jou in sy wet?” “Waarom moet my Verlosser waarlik mens én waarlik God wees?” “Watter hoop hou die ewige lewe vir my in?” Die resultaat was Wie is God? Hierdie kompakte gids bevat 52 geloofsvrae soos hierdie vir gelowiges.

  Die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea, die Geloofsbelydenis van Athanasius, die Heidelbergse Kategismus en die Westminster Geloofsbelydenis dien as basis vir die kernantwoorde in Wie is God?

  Read more

 • Wat glo jy? - 52 antwoorde op kinders se vrae oor God, Christus, geloof en die Gees.

  Wat glo jy? - 52 antwoorde op kinders se vrae oor God, Christus, geloof en die Gees.

  Wie is God? Wat is die Bybel? Wat is sonde? Hierdie konsepte is soms vir volwassenes moeilik om te verklaar, wat nog te sê vir kinders. Chris van Wyk bied egter ’n maklike en kinder-vriendelike oplossing om kinders toe te rus om die kernwaarhede van die Christelike geloof te begryp en sinvol weer te gee.

  In Wat glo jy? gee Chris antwoorde vir 52 geloofsvrae wat as basis vir die Christelike geloof beskou kan word. Elkeen van hierdie vrae word toegelig met ’n eenvoudige antwoord, ’n opsomming van ’n Bybelstorie ter illustrasie van die konsep en ’n teksgedeelte uit die Bybel.

  In Wat glo jy? gee Chris antwoorde vir 52 geloofsvrae wat as basis vir die Christelike geloof beskou kan word. Elkeen van hierdie vrae word toegelig met ’n eenvoudige antwoord, ’n opsomming van ’n Bybelstorie ter illustrasie van die konsep en ’n teksgedeelte uit die Bybel.

  Wat glo jy? is bedoel vir kinders tussen 8 en 12 jaar omdat hulle ’n onderskeid tussen feite en interpretasies begin ontwikkel en hulle eie menings begin vorm. Dit is dus die ideale tyd om die basiese boustene vir ’n standvastige geloof te lê.

  Read more

 • Die Twaalf Klein Profete - 'n Bybelstudie oor die betekenis en boodskap van die Klein Profete vir vandag

  Die Twaalf Klein Profete - 'n Bybelstudie oor die betekenis en boodskap van die Klein Profete vir vandag

  ‘n Bybelstudie oor die betekenis en boodskap van die Klein Profete vir vandag

  Wanneer laas het jy die boek Nahum gelees? Of dié van Miga? Of enige van die sogenaamde Klein Profete? Dink jy hierdie geskrifte van meer as 2 400 jaar gelede is nog relevant?

  Elkeen van die Twaalf Klein Profete wys vir ons ‘n stukkie van wie God werklik is – hoe sy hart is: sy heiligheid, sy deernis met gebrokenes, sy onvoorwaardelike liefde en bomenslike geduld met sondaarmense.

  Temas wat in hierdie 16 weke lange Bybelstudie voorkom, sluit in:
  * God praat deur verwoesting en voorspoed
  * God se genade en ontferming is vir alle mense
  * God gee uitkoms vir dié wat op Hom wag
  * God volhard in sy liefde vir ons

  Elke week se studie sal jou laat vra na die betekenis en boodskap van die gelese gedeelte, wat dit sê van God en van mense, en hoe jy die beginsels kan uitleef in jou persoonlike situasie.

  Ontdek & Beleef Bybelstudie
  (Christelike Uitgewersmaatskappy)

  Read more

 • Prontuit die Waarheid - die storielyn en boodskap van Jesus in 'n vers-vir-vers kommentaar op 'n opeenvolgende kronologiese sinopsis van die volle teks van die vier Evangelies

  Prontuit die Waarheid - die storielyn en boodskap van Jesus in 'n vers-vir-vers kommentaar op 'n opeenvolgende kronologiese sinopsis van die volle teks van die vier Evangelies

  As iemand jou vra: “Wat glo jy van Jesus?” kan jy gemaklik sy storielyn en boodskap oordra? In volgorde? Sy kinderjare. Sy reise. Sy gesprekke. Sy wonders, woorde en werke. Sy boodskap en betekenis. Dit is nie só eenvoudig nie, nè?

  Ek het daarom ‘n opeenvolgende kronologiese sinopsis van die volle teks van die vier Evangelies geskep om jou daarmee te help – Lukas, Markus, Matteus en Johannes. My boek fokus op ‘n vers-vir-vers kommentaar op die teks en konteks, sowel as op die betekenis en boodskap van elke perikoop.

  Die volle Bybelteks uit die bronteksgeoriënteerde Afrikaanse Standaard Vertaling (CUM), in vloeiende, goed verstaanbare Afrikaans, is ingesluit, sodat jy die teks en die verklaring as ‘n eenheid in een boek kan lees. Daar is ook ‘n handige indeks van die volgorde van my indeling van al die perikope van die Evangelies ingesluit.

  Die boek is bedoel vir Bybelstudie. Jy kan dit gebruik vir jou stiltetyd. Kleingroepe kan dit in hulle byeenkomste gebruik. Predikante kan die boek vir preke, reekse en Bybelskole gebruik. Jy is ook welkom om vrae te vra. Ek antwoord graag.

  Bestel die boek
  Bestel die eBoek
  Chris van Wyk (0825749191 – acv.vanwyk@gmail.com).

  Ek het ook ‘n ARGIEF van die bydraes wat ek gebruik het vir die boek. Dit is steeds vir almal beskikbaar.

  Read more