Preke kronologies 2008-2018

Hier is ‘n seleksie van 313 van my preke die afgelope dekade wat jy kan lees en selfs ook gebruik as dit van toepassing is in jou eie konteks. Die preke – meesal in die vorm van eredienste met die volle liturgie – strek van 2008 tot 2018 en is in omgekeerde datumvolgorde (nuutste eerste) geplaas. Die laaste een is op 30 Desember 2018 gelewer.

Hier is die preke in Bybelboek volgorde.

Die preke daarna kan jy DV by ngkerksomerstrand bereik.

Psalm 148 roep die hele heelal op tot lofprysing
Titus 2:11-15 – God se genade leer ons dat ons néé’s en já’s saak maak
Spring van vreugde – ons Verlosser is hier! – Sagaria
Spring van Vreugde – die Verlosser is hier – Maria
Spring van Vreugde – die Verlosser is hier – Elisabet
Spring van Vreugde – die Verlosser is hier – Kerssangdiens 2018
Die verhaal van twee seuns – Matteus 21:28-32
Om God te soek in elke situasie – die verhaal van Josia
Die wet as bladmusiek van die koninkryk – Matteus 22:34-40
Die wet as spieël, stang en sweep – Eksodus 20
As jy nóú swyg … Ester
Motivering maak saak – Haman en Mordegai in Ester
Motivering maak saak – Haman en Mordegai in Ester
God is een Wese in wie drie Persone is: Vader, Seun en Heilige Gees – Lukas 1:26-38
Gratis foto’s en illustrasies vir Bybelverhale, -karakters en -temas
God is groot en genadig – 1 Konings 17
2 Timoteus 1:6-14 – Resilience – Veerkragtige geloof
Rut 4 – Lojaliteit en waagmoed
Matteus 19:16-30 – by God is alles moontlik
Reën – 1 Konings 17-18
Volhard – Jakobus 5:7-11
Geduld – Genesis 13:5-15; 22:1-14
Geloof – Hebreërs 10:35-11:6
Voorwaardes – Nehemia 1
Belofte – Romeine 8:28-32
Droogte – 2 Kronieke 7:11-16
Bly wag op die Vader se belofte – Hemelvaart 2018
Filippense 1:3-11 – Innerlik suiwer en uiterlik onberispelik
Handelinge 17:16-34 – God roep alle mense oral op om hulle te bekeer
2 Samuel 13 – Niemand weet nie
Johannes 20:1–31 – Hy het gesien en geglo
Johannes 19:28-42 – “Ek is dors”
Dit is volbring!
Johannes 19:17-27 – Van Gabbata na Golgota
Johannes 19:1-16 – “wat gely het onder Pontius Pilatus”
Johannes 18:1-27 – Hy was getrou ter wille van jou
Spreuke 3:1-12 – Vertrou God en ken Hom in alles
Johannes 11:1-44 – Liefde gee lewe
Jeremiah 1:4-10 – God calls me
Joël – “Wie weet of Hy nie weer voorspoed sal gee nie”
1 Korintiërs 9:19-23 – Dit alles doen ek ter wille van die evangelie
Knowing God – Genesis 3:1-15
1 Korintiërs 7:29-31 – Die koninkryk verdien ons onverdeelde aandag
1 Korintiërs 6:12-20 – Verheerlik God met jou liggaam
Matteus 2:1-12 – Die verhaal van die sterrekenners
Geroep en gestuur – 1 Petrus 2:1-17
Sola Scriptura – Alleen die Skrif
Lukas 7:1-10 – Sola Fide
1 Petrus 1:1-9 – Jubel oor God in allerhande beproewings
Numeri 21:1-9 – “Elkeen wat opkyk, sal lewe.”
Matteus 18:21-35: Die oorvloed van vergifnis
1 Korintiërs 9:19-23 – Maak kontak!
Lusmaker vir Sondagaand: 1 Korintiërs 9:19-23 – Maak kontak!
Numeri 11 – Gulsigheid laat jou verstik aan God se goedheid
Numeri 1-2 – Ingeskryf vir die reis na die beloofde land
Matteus 13: Wat is die onderskeid tussen die ware en valse kerk?
2 Tessalonisense 1:6-12 – van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het
Genesis 24 – Vertrou die Here en loop die pad met Hom
Genesis 21:8-21 – Sola gratia: alleen uit genade
Psalm 8 – As ek kyk … as God kyk
Kolossense 3:18-4:1 – Respek vir my Naby-mense
Johannes 14:15-31 – AS JULLE MY LIEFHET, SAL JULLE MY OPDRAGTE UITVOER
Respek vir jou naaste is respek vir jouself en God – Matteus 22:37-40 en Psalm 8
Johannes 10:1-21 – Ek is die Goeie Herder
Filippense 2:5-11 – Die effek van respek
Johannes 20:19-31 – “Vrede vir julle!”
Handelinge 15:36-41 #leadersmustrise
Matteus 4:1-11 – Ons leef van elke woord wat uit die mond van God kom
1 Petrus 1:16-21 – Die getuienis oor Jesus Christus is betroubaar
Johannes 8:1-11 – #gracemustrise
Titus 3:3-8 – #lovemustrise
1 Korintiërs 3:1-9: Medewerkers van God floreer op vaste kos
#FAITHMUSTRISE – 2 Petrus 1:1-15
Jesaja 8:23-9:6 – Jesus is die Lig aan die einde van die tonnel
Jesaja 49:1-7 – Die werk behoort aan U, o Heer, die werk waarin ons staan
Johannes 1:1-14 – Die genade en waarheid van Jesus sluit die lewe oop
Jesus, die Verlosser, word gebore uit die Heilige Gees – Matteus 1:18-25
Die Verlosser kom – Kerssangdiens 2016 – Wees Wakker en Waaksaam
(Re)gifted VI – LEER
Haggai 1:15b-2:9 – Hou moed, want Ek is by julle
(Re)gifted II – LUISTER
Joël 2:12-32 – Bekering sluit die beloftes van God vir ons oop
Bells Challenge – Sent
1 Timoteus 2:1-7 – Bid dat God alle mense verlos en tot kennis van die waarheid bring
Bells Challenge: Learn
Lukas 14:25-33 – Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aankom nie, kan nie my dissipel wees nie
Jeremia 1:4-10 – geken, gevorm, geheilig en aangestel
Bells Challenge: Living “Questionable” Lives
Kolossense 2:6-23 – Christus in ons verander ons “hiermaals”
Kolossense 1:13-2:6 – heilig, sonder foute en onberispelik voor God
Die nuwe lewe van die Gees – Efesiërs 4:17-5:4
Lips and Lives – Hebreërs 13:15-16
Die vervulling deur die Gees – Efesiërs 5:6-6:9
Die eenheid van die Gees – Efesiërs 4
Psalm 92 – om van God se liefde en trou bewus te word – 07
Psalm 93 – om van God se onwankelbare koningskap bewus te word – 06
Psalm 81 – om van God se oorvloedige sorg bewus te word – 05
Psalm 94 – om van God se handhawing van die reg op die aarde bewus te word – 04
Psalm 82 – om van God se handhawing van die reg in die hemel bewus te word – 03
Psalm 48 – om van God se leiding bewus te word – 02
Psalm 24 – om in God se teenwoordigheid tot rus te kom – 01
PSALM 47 – ONS LEEF TUSSEN TEMPEL EN TROON
Die gemeenskap van die Gees – Efesiërs 2:1-3:13
Die ding wat ons doen
Johannes 20:19-23
Job 28 – Om die Here te dien, is wysheid; om die kwaad te vermy, is insig
Matteus 8:1-4 – “Here, as U wil, kan U my rein maak.”
Lukas 7:36-50 – Die vrou wat Jesus se voete met reukolie salf
Matteus 16:21–28 – Om jou kruis op te neem
Markus 9:14-29 – Hoe lank gebeur dit al met Hom?
Lukas 6:6-11 – Jesus en die man met die gebreklike hand
Psalm 119 – Dit gaan goed met dié wat wandel volgens die woord van die Here
Kolossense 3:12-17 – Vyf innerlike kwaliteite
Lukas 2:1-20 – Vrede op aarde
Lukas 1:39-56 – God onthou sy beloftes van ontferming
We are and make disciples – Luke 10:1-16
HEILIGHEID – Efesiërs 4:17-24
LIEFDE – Romeine 13:8-14
God is BARMHARTIG – Psalm 112
God is REGVERDIG – Psalm 111
God is HEILIG – 1 Petrus 1:13-16
1 Johannes 3 – Die Gees begelei ons om reg te doen en lief te hê
Ek glo aan die opstanding van die vlees en ‘n ewige lewe – 1 Joh. 5
Ek glo aan die vergewing van sondes – 1 Joh 1
Johannes 7:37-39 – die Gees bring lewe vir ander
Sagaria 4 – Nie deur mag of deur krag nie, maar deur my Gees
Miga 3 – die moed om onreg aan te spreek
Markus 16: 1-8 – Julle sal Hom sien – Paassondag
Jesaja 52:13 – 53:12 – Goeie Vrydag
Johannes 17:1-26 – Laat Jesus deur jou bid
Matteus 4:1-11 – ʼn Hart wat volhard
Johannes 13:1-17 – Laat Jesus deur jou voete was
“Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.” – Johannes 8:31-38
Lukas 10:1-16 – “Hy het hulle twee-twee voor Hom uitgestuur na elke dorp en plek wat Hy nog wou besoek”
Matteus 8:1-4 – “Here, as U wil, kan U my rein maak.”
Lukas 10:25-37 – “Toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry”
Markus 9:14-29 – “Hoe lank gebeur dit al met hom?”
Matteus 9:1-8 – Is wonderwerke moontlik vandag?
Matteus 9:1-8 – Hou moed, kind, jou sondes word vergewe
Filippense 4:4-8 – God maak gebreekte potlode weer skerp
Daniël 9 – Ek weet wat Ek vir julle beplan
Lukas 8:40-56 – Jesus sorg vir dié wat Hom vertrou
GELOOFSEKERHEID – Hebreërs 10:19-39
ONGELOOF – Hebreërs 3:12 – 4:13
GAWES – Hebreërs 2:1-4
Aanbid saam – Matteus 18:15-20
Dien saam – Galasiërs 6:1-10
Groei saam – 1 Tes. 5:1-11
Jeremia 42 – “Vra, en vir julle sal gegee word”
Ons waag in geloof – Hebr. 12:1-3
Ons gee om – Fil. 4:10-20
Ons luister na God – aanddiens (Daniël bygewerk)
Ons luister na God
Matteus 13 – die gelykenis van die grond
Matteus 11:16-30 – Kom na My toe en Ek sal julle rus gee
Matteus 10:40-42 – Vier voorbeelde van gasvryheid in die Bybel
Matteus 10:40-42 – Gasvryheid ontsluit God se teenwoordigheid
Om die genadejaar van die Here aan te kondig – Lukas 4:18-19
Die Gees van die Here is op My – Lukas 4:18
Handelinge 1:1-11 – Hemelvaartsdiens
Relationship status: It’s complicated – Genesis 38
Handelinge 2:42-47 – “onderlinge verbondenheid”
Memory full – Hoe kom ek by alles uit? – Matt. 11:25-30
Handelinge 2:14a, 22-32 – Jesus het opgestaan
Matteus 27:27-31 – die fyn lyn tussen spot en geloof (Heilige week sangdiens)
Onverwagse opbrengste – Matt. 6:19-34
Johannes 5:1-17 – Die derde wonderteken van Jesus – die genesing van die man by Betesda
Sout-van-die-aarde mense – Matt. 5:13-16
Swaarkry word beloon – Matteus 5:1-12
Filippense 3:3-14 – Al wat ek wens, is om Christus te ken – Oujaarsdiens 2013
Matteus 2:13-23 – God werk beslissend deur Jesus, die Nasarener
Jesaja 62:6-12 – Stilbly is onmoontlik! – Kersdag
Jesaja 7:10-16 – Om te leef uit God se beloftes
Kerssangdiens 2013 – NGK Somerstrand
2 Tessalonisense 3:6-13 – Moenie moeg word om goed te doen nie
Selfprysgawe in navolging van Jesus – 2 Timoteus 2:8-15
Paulus se laaste dae – 2 Timoteus 1
Paulus se sending – Handelinge 16
‘n Nuwe begin – Handelinge 9
Méér geloof, Here – Lukas 17:1-10
God het ‘n toekoms – Jeremia 32:1-15
Johannes 6:22-35 – “Ek is die Brood wat lewe gee” – Jesus vernuwe, verhelder, verenig ons met Hom (Klema)
Nie ‘n gewone man nie – Joh. 6:1-15 (broodvermeerdering)
Die geboorte van die Koning – Matteus 1:18-25 (Josef se verhaal)
‘n Koningin met skoonheid en moed – Ester 4
Geloof in die smeltkroes – Daniël 3
“Hoor tog” – 2 Konings 19
‘n Koninkryk in twee geskeur – 1 Konings 13 (by Klema)
‘n Koninkryk in twee geskeur – 1 Konings 12
Die beproewings van ‘n koning – Psalm 32
Johannes 20:1-18 – Paasfees – Ontmoet die opgestane Here Jesus – 31 Maart
Johannes 18:1-19:42 – Goeie Vrydag – Jesus het self sy kruis gedra – 29 Maart
Simson – God werk met randfigure – Rigters 13
Numeri-Deuteronomium – Omswerwinge
God kan vertrou word. God sal voorsien (Genesis 22).
Eksodus 1-17 – Bevryding – 10 Februarie 2013
Genesis 12-36 – God bou ‘n nasie – 27 Januarie 2013
2 Korintiërs 4:16-5:10 – Ons het ‘n vaste gebou in die hemel
Genesis 1-11 – Die Skepping: Die begin van lewe soos ons dit ken – 20 Jan 2013
Jesaja 43:1-13 – In die smeltkroes van die lewe – 13 Jan 2013
Matteus 2:1-12 – Jesus is Koning van almal en oor die hele lewe – 6 Jan 2013
God praat publiek en privaat
2 Tim 1:1-7 – Familievernuwing
Deuteronomium 6:1-9 – Gesin Vernuwing
Bou en breek die aarde
Spreuke 4:20-27 – Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree
Spreuke 2:1-22 – Hou jou ore oop vir die wysheid, span jou in om te verstaan.
Markus 6:14-29 – Dissipelskap vra altyd ‘n prys
Markus 5:21-43 – Bly maar net glo!
2 Korintiërs 6:1-13 – Ambassadeurs van die versoening
07 – Om vir God te LEEF
01 – Om God te BELEEF
Psalm 93 – Hemelvaart
Prediker 12:9-14 – Lewe met oorleg en vreugde
Prediker 9:1-12 – Die gevaar van selfvoldaanheid en oorgerustheid
Deuteronomium 1:31 – God dra jou soos ‘n pa sy seun of dogter dra
Prediker 3:1-15 – Op soek na sin en betekenis
Fil 3:1-4:1 Geestelike volwassenheid
Fil 2:12-18 Onberispelike Lewenswandel
Fil 1:27-2:4: Vreugdevolle eensgesindheid
Fil 1:1-11 – Die Gees verander ons gemeente deur kennis en ervaring – 22 Jan 2012
Matteus 2:1-12 – Verwag om verras te word
Miga 6:1-9 – Oujaarsdiens
Psalm 98 – ‘n Loflied vir Kersfees – 25 Des 2011
Psalm 89 – God se trou en versorging dra ons deur die lewe – 18 Des 2011
Psalm 37 – ‘n Lied om tot rus te kom – 27 Nov 2011
Psalm 19 – ‘n Lied om God te belewe – 13 November 2011
Psalm 8 – ‘n Lied vir uitkoms uit ellende – 30 Oktober 2011
Handelinge 15:1-22 – Die Heilige Gees leer ons onderskei
Handelinge 14:1-20 – Nederigheid
Handelinge 13:13-52 – Die Heilige Gees gee die ewige lewe deur ons getuienis
Reeks oor gasvryheid
Handelinge 13:1-14 – ’n Gestuurde Gemeente leef deur Gebed en Getuienis
Handelinge 9:26-31 – Die Heilige Gees skep veilige ruimtes deur gasvryheid
Johannes 13:31-14:14 – Erediens: Ek is die weg, die waarheid en die lewe – 22 Mei 2011
Johannes 6 – Erediens: Ek is die brood wat lewe gee – 8 Mei 2011
Kolossense 3:1-17 – Erediens: Paassondag – 24 April 2011
Jesaja 52:13-53:12 – Erediens: Goeie Vrydag
Jesus sê … EK IS – Lydens- en Paassangdiens – 17 April 2011
Johannes 11:1-45 – Erediens: Jesus is die opstanding en die lewe
Johannes 9 – Erediens: Jesus help ons sien – 3 April 2011
Jesaja 56:1-8 – Erediens: God trek ander mense by ons in – 20 Maart 2011
Jesaja 40:1-11 – Erediens: God versorg sy volk soos ‘n herder – 6 Maart 2011
Jesaja 25 – Erediens: God bring vreugde deur oordeel – 13 Februarie 2011
Jesaja 6 – Erediens: God heilig jou vir jou roeping – 30 Januarie 2011
Jesaja 2:1-5 – Erediens: God gee lig vir die lewe deur sy mense – 23 Januarie 2011
Josua 1:1-9 – God praat deur sy Woord
1 Korintiërs 1:1-9 – Erediens: God laat ons enduit vasstaan – 16 Januarie 2011
Jesaja 42:1-9 – Erediens – God bring genesing – 9 Jan 2011
Ons reaksie op Kersfees
Lukas 10:38-42 – Erediens: Leef luisterend – 14 November 2010
Lukas 19:1-10: Erediens – Leef inklusief – Son 31 Oktober 2010
Lukas 24:13-35: Erediens – Leef met kantlyne – Son 17 Oktober 2010
2 Konings 11-12: Erediens – Om God te aanbid in ‘n wêreld waar geestelike strukture bouvallig raak – Son 5 September 2010
2 Konings 5: Erediens – Om met verwagting te lewe in ‘n wêreld waar God nog wonders doen – Son 22 Augustus 2010
2 Kronieke 16: Erediens – Om te vertrou in ‘n wêreld waar broedertwis is – Son 1 Augustus 2010
1 Konings 3: Erediens – Om te luister in ‘n wêreld waar wysheid nodig is – Son 18 Julie 2010
Galasiërs 6:1-17 – Saai op die akker van die Gees – Son 4 Julie 2010
Galasiërs 5:1,13-25 – Laat die Gees jou gedrag bepaal – Son 27 Junie 2010
Galasiërs 3:23-29 – In Christus is julle almal één – Son 20 Junie 2010
Galasiërs 2:15-21 – Jy is welkom net soos jy is – Son 13 Junie 2010
Johannes 16:12-15 – Ons sal die waarheid ken – Son 30 Mei 2010
Handelinge 11:19-30 – God werk deur gewone mense – Son 2 Mei 2010
Handelinge 9:32-42 – God gee vir gewone mense om – Son 18 April 2010
Handelinge 5:27-32 – Gehoorsaamheid, al kos dit wat ook al
Lukas 19:28-40 – Jesus se reisgenote – Son 28 Maart 2010
Markus 10:35-45 – Volg in die voetspore van Jesus en jou lewe draai al hoe meer om diens – Son 14 Maart 2010
Kolossense 3:12-17 – Die Bybel is ‘n huis om in te woon – Son 7 Feb 2010
2 Korintiërs 3:12-18 – Die Bybel is ‘n spieël wat ons verander – Son 31 Januarie 2010
Rom 10:8-13 – Die Bybel is … ‘n stem in ons hart en mond – Son 24 Jan 2010
Psalm 72 – Epifaniefees – Son 3 Januarie 10
Matteus 2:1-12 – Oujaarsdiens 09
1 Samuel 2:13-26 – Son 27 Desember 09
Jesaja 8:23-9:6 – Kersdag 09
Miga 4:14-5:5 – Son 20 Desember 09
Sefanja 3:14-20 – God is bly oor jou – Son 13 Des 09
Filippense 3:12-14 – Paulus: om met passie ‘n doel na te streef – Son 22 Nov 09
1 Samuel 25 – Abigajil: om met vrygewigheid te leef – Son 1 Nov 09
Die karakter van Dawid
Rigters 4-5 – Debora – om met moed en oortuiging te leef – Son 18 Okt 09
Gen. 2:4b-7; Jer. 18:1-6; 2 Kor. 4:7 – God as Pottebakker – Son 6 Sept 09
1 Samuel 17:56-18:5, 10-16 – Die hele Israel en Juda was lief vir Dawid – 21 Junie 09
Handelinge 16:11-40 – Die Gees stuur ons gemeente oor grense – 31 Mei 09 – Pinkster 7
Handelinge 17:16-34 – Paulus steek grense oor deur met intellektueles in gesprek te tree – 28 Mei 09 – Pinkster 6
Handelinge 10 – Petrus steek grense oor deur ander kulture in te sluit – 27 Mei 2009 – Pinkster 5
Handelinge 8:26-40 – Filippus steek grense oor deur ander etniese groepe te bedien – 26 Mei 09 – Pinkster 4
Handelinge 6:1-7 – Jerusalem steek grense oor deur om te gee vir behoeftiges – 25 Mei 09 – Pinkster 3
Johannes 4 – Jesus steek grense oor deur gender – 24 Mei 09 – Pinkster 2
Rigters 13 – Die Gees steek grense oor met Randfigure – 24 Mei 09 – Pinkster 1
Psalm 110 – Kom sit aan my regterhand – Hemelvaart 22 Mei 2009
Handelinge 10:44-48 – Son 17 Mei 09
Handelinge 4:5-12 – Son 3 Mei 09
Handelinge 4:32-35 – Son 19 April 09
Jesaja 25:6-9 – Paas Sondag – 12 April 09
Hebreërs 4:14-16 & 5:7-9 – Goeie Vrydag – Vry 10 April 09
Jesaja 50:4-9 – Son 5 April 09
Jer 31:31-34 – Son 29 Maart 09
Hebr 4:12-13 – Son 8 Mrt 09
Joh 4 – Son 25 Jan 09
Preek vir Sondag
1 Sam 3 – Son 18 Jan 09
Handelinge 2:42 – Die Connect Faktor – Son 2 Nov 08
Johannes 12:22-26 – Son 19 Okt 08
Fil 3:3-14 – Son 5 Okt 08
Fil 2:1-13 – Son 28 Sept 08
Fil 1:20-30 – Son 21 Sept 08
Gen 50:15-21 – Son 14 Sep 08
Matt 16:13-20 – Son 24 Aug 08
Rom 7:15-25 – Son 6 Jul 08
Rom 6:12-23 – Son 29 Jun 08
Rom 6:1-11 – Son 22 Jun 08

0