Preke in Bybelboek volgorde

Hier is ‘n seleksie van 309 van my preke die afgelope dekade wat jy kan lees en selfs ook gebruik as dit van toepassing is in jou eie konteks. Die preke – meesal in die vorm van eredienste met die volle liturgie – strek van 2008 tot 2018 en is volgens die orde van die Bybelboeke gesorteer. Die laaste een is op 30 Desember 2018 gelewer. (Hier is dit in kronologiese orde). Die preke daarna kan jy by ngkerksomerstrand bereik.

Genesis 1 – Bou en breek die aarde
Genesis 2:4b-7; Jeremia 18:1-6; 2 Korintiërs 4:7 – God as Pottebakker
Genesis 3:1-15 – Knowing God
Genesis 12-36 – God bou ‘n nasie
Genesis 13:5-15; 22:1-14 – Geduld
Genesis 21:8-21 – Sola gratia: alleen uit genade
Genesis 22 – God kan vertrou word. God sal voorsien
Genesis 24 – Vertrou die Here en loop die pad met Hom
Genesis 38 – Relationship status: It’s complicated
Genesis 50:15-21 – God kan die kwade goed dink!
Eksodus 1-17 – Bevryding
Eksodus 20 – Die wet as spieël, stang en sweep
Numeri 1-2 – Ingeskryf vir die reis na die beloofde land
Numeri 11 – Gulsigheid laat jou verstik aan God se goedheid
Numeri 20 – Omswerwinge
Numeri 21:1-9 – “Elkeen wat opkyk, sal lewe.”
Deuteronomium 1:31 – God dra jou soos ‘n pa sy seun of dogter dra
Deuteronomium 6:1-9 – Gesin Vernuwing
Josua 1:1-9 – God praat deur sy Woord
Rigters 4-5 – Debora: om met moed en oortuiging te leef
Rigters 13: Simson: God werk met randfigure
Rigters 13 – Simson: die Gees steek grense oor met tandfigure
Rut 4 – Lojaliteit en waagmoed
1 Samuel 2:13-26 – Wat is ‘n goeie mens?
1 Samuel 3 – Die gevaar om in die kerk te slaap
1 Samuel 17:56-18:5, 10-16 – Die hele Israel en Juda was lief vir Dawid
1 Samuel 25 – Abigajil: om met vrygewigheid te leef
2 Samuel 13 – Niemand weet nie
1 Konings 3 –  Om te luister in ‘n wêreld waar wysheid nodig is
 1 Konings 12 – ‘n Koninkryk in twee geskeur (Jerobeam)
1 Konings 13 – ‘n Koninkryk in twee geskeur (twee profete)
1 Konings 17 – God is groot en genadig
1 Konings 17-18 – Reën
2 Konings 5 –  Om met verwagting te lewe in ‘n wêreld waar God nog wonders doen
2 Konings 11-12 – Om God te aanbid in ‘n wêreld waar geestelike strukture bouvallig raak
2 Konings 19 – Hoor tog
2 Kronieke 7:11-16 – Droogte
2 Kronieke 16 – Om te vertrou in ‘n wêreld waar broedertwis is
2 Kronieke 34 -Om God te soek in elke situasie – die verhaal van Josia
Nehemia 1 – Voorwaardes
Ester 4 – ‘n Koningin met skoonheid en moed
Ester 4:12-14 – As jy nóú swyg
Ester – Motivering maak saak – Haman en Mordegai
Ester – Motivering maak saak – Haman en Mordegai
Job 28 – Om die Here te dien, is wysheid; om die kwaad te vermy, is insig
Psalm 8 – ‘n Lied vir uitkoms uit ellende
Psalm 8 – As ek kyk … as God kyk
Psalm 19 – ‘n Lied om God te belewe
Psalm 24 – Om in God se teenwoordigheid tot rus te kom
Psalm 32 – Die beproewings van ‘n koning
Psalm 37 – ‘n Lied om tot rus te kom
Psalm 47 – Ons leef tussen tempel en troon
Psalm 48 – Om van God se leiding bewus te word
Psalm 72 – Om afhanklik van die Here te lewe
Psalm 81 – Om van God se oorvloedige sorg bewus te word
Psalm 82 – Om van God se handhawing van die reg in die hemel bewus te word
Psalm 89 – God se trou en versorging dra ons deur die lewe
Psalm 92 – Om van God se liefde en trou bewus te word
Psalm 93 – Om van God se onwankelbare koningskap bewus te word
Psalm 93 – God se heerskappy (Hemelvaart)
Psalm 94 – Om van God se handhawing van die reg op die aarde bewus te word
Psalm 98 – ‘n Loflied vir Kersfees
Psalm 110  – Kom sit aan my regterhand (Hemelvaart)
Psalm 111 – God is Regverdig
Psalm 112 – God is Barmhartig
Psalm 119 – Dit gaan goed met dié wat wandel volgens die woord van die Here
Psalm 148 – Die Psalmis roep die hele heelal op tot lofprysing
Spreuke 2:1-22 – Hou jou ore oop vir die wysheid, span jou in om te verstaan
Spreuke 3:1-12 – Vertrou God en ken Hom in alles
Prediker 3:1-15 – Op soek na sin en betekenis
Spreuke 4:20-27 – Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree
Prediker 9:1-12 – Die gevaar van selfvoldaanheid en oorgerustheid
Prediker 12:9-14 – Lewe met oorleg en vreugde
Jesaja 2:1-5 – God gee lig vir die lewe deur sy mense
Jesaja 6 – God heilig jou vir jou roeping
Jesaja 7:10-16 – Om te leef uit God se beloftes
Jesaja 8:23-9:6 – Hoop kom deur ‘n kind (Kersdag)
Jesaja 8:23-9:6 – Jesus is die Lig aan die einde van die tonnel
Jesaja 25 – God bring vreugde deur oordeel
Jesaja 25:6-9 – God hou ‘n feesmaal (Paas Sondag)
Jesaja 40:1-11 – God versorg sy volk soos ‘n herder
Jesaja 42:1-9 – God bring genesing
Jesaja 43:1-13 – In die smeltkroes van die lewe
Jesaja 49:1-7 – Die werk behoort aan U, o Heer, die werk waarin ons staan
Jesaja 50:4-9 – Hoop kom deur lyding
Jesaja 52:13 – 53:12 – Ons maak moeilik vrede met lyding (Goeie Vrydag)
Jesaja 52:13-53:12 –  ‘n Verrassing uit die smeltkroes (Goeie Vrydag)
Jesaja 56:1-8 – God trek ander mense by ons in
Jesaja 62:6-12 – Stilbly is onmoontlik! (Kersdag)
Jeremia 1:4-10 – Geken, gevorm, geheilig en aangestel
Jeremiah 1:4-10 – God calls me
Jeremia 31:31-34 – Net God kan ons hart verander
Jeremia 32:1-15 – God het ‘n toekoms
Jeremia 42 – Vra, en vir julle sal gegee word
Daniël 3 – Geloof in die smeltkroes
Daniël 9 – Ek weet wat Ek vir julle beplan
Joël – Wie weet of Hy nie weer voorspoed sal gee nie
Joël 2:12-32 – Bekering sluit die beloftes van God vir ons oop
Miga 3 – Die moed om onreg aan te spreek
Miga 4:14-5:5 – God se redding kom uit ‘n onverwagse hoek
Miga 6:1-9 – Om God ernstig op te neem (Oujaarsdiens)
Sefanja 3:14-20 – God is bly oor jou
Haggai 1:15b-2:9 – Hou moed, want Ek is by julle
Sagaria 4 – Nie deur mag of deur krag nie, maar deur my Gees
Matteus 1:18-25 – Jesus, die Verlosser, word gebore uit die Heilige Gees
Matteus 1:18-25 – Die geboorte van die Koning (Josef se verhaal)
Matteus 2:1-12 – Jesus is Koning van almal en oor die hele lewe
Matteus 2:1-12 – Verwag om verras te word
Matteus 2:1-12 – Die verhaal van die sterrekenners
Matteus 2:1-12 – (Re)gifted VI – LEER
Matteus 2:1-12 – Onthou die momente van God se teenwoordigheid (Oujaarsdiens)
Matteus 2:13-23 – God werk beslissend deur Jesus, die Nasarener
Matteus 4:1-11 –  ʼn Hart wat volhard
Matteus 4:1-11 – Ons leef van elke woord wat uit die mond van God kom
Matteus 4:1-11 – Sola Scriptura – Alleen die Skrif
Matteus 5:1-12 – Swaarkry word beloon
Matteus 5:13-16 – Sout-van-die-aarde mense
Matteus 6:19-34 – Onverwagse opbrengste
Matteus 8:1-4 – Here, as U wil, kan U my rein maak
Matteus 8:1-4 – Here, as U wil, kan U my rein maak
Matteus 9:1-8 – Is wonderwerke moontlik vandag?
Matteus 9:1-8 – Hou moed, kind, jou sondes word vergewe
Matteus 10:40-42 – Vier voorbeelde van gasvryheid in die Bybel
Matteus 10:40-42 – Gasvryheid ontsluit God se teenwoordigheid
Matteus 11:16-30 – Kom na My toe en Ek sal julle rus gee
Matteus 11:25-30 – Memory full – Hoe kom ek by alles uit?
Matteus 13 – Wat is die onderskeid tussen die ware en valse kerk?
Matteus 13 – Wat is die onderskeid tussen die ware en valse kerk?
Matteus 13 – Die gelykenis van die grond
Matteus 16:21–28 – Om jou kruis op te neem
Matteus 16:13-20 – Jou identiteit in Christus
Matteus 18:15-20 – Aanbid saam
Matteus 18:21-35 – Die oorvloed van vergifnis
Matteus 19:16-30 – By God is alles moontlik
Matteus 21:28-32 – Die verhaal van twee seuns
 Matteus 22:34-40 – Die wet as bladmusiek van die koninkryk
Matteus 22:37-40 – Respek vir jou naaste is respek vir jouself en God (en Psalm 8)
Matteus 24:36-44 – Wees wakker en waaksaam (Kersdiens)
Matteus 27:27-31 – Die fyn lyn tussen spot en geloof
Markus 5:21-43 – Bly maar net glo!
Markus 6:14-29 – Dissipelskap vra altyd ‘n prys
Markus 9:14-29 – Hoe lank gebeur dit al met Hom?
Markus 9:14-29 – Hoe lank gebeur dit al met hom?
Markus 10:35-45 – Volg in die voetspore van Jesus en jou lewe draai al hoe meer om diens
Markus 16: 1-8 – Julle sal Hom sien (Paassondag)
Lukas 1:5-25, 67-80 – Spring van vreugde – ons Verlosser is hier! – Sagaria
Lukas 1:26-38  – God is een Wese in wie drie Persone is: Vader, Seun en Heilige Gees
Lukas 1:26-38, 46-56: Spring van Vreugde – die Verlosser is hier – Maria
Lukas 1:26-55 – (Re)gifted II – LUISTER
Lukas 1:39-45 – Spring van Vreugde – die Verlosser is hier – Elisabet
Lukas 1:39-56 – God onthou sy beloftes van ontferming
Lukas 1-2 – Spring van Vreugde – die Verlosser is hier – Kerssangdiens 2018
Lukas 2:1-20 – Vrede op aarde
Lukas 4:18 – Die Gees van die Here is op My
Lukas 4:18-19 – Om die genadejaar van die Here aan te kondig
Lukas 6:6-11 – Jesus en die man met die gebreklike hand
Lukas 7:1-10 – Sola Fide
Lukas 7:36-50 – Die vrou wat Jesus se voete met reukolie salf
Lukas 8:40-56 – Jesus sorg vir dié wat Hom vertrou
Lukas 10:1-16 – Hy het hulle twee-twee voor Hom uitgestuur na elke dorp en plek wat Hy nog wou besoek
Luke 10:1-16 – We are and make disciples
Lukas 10:25-37 – Toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry
Lukas 10:38-42 – Leef luisterend
Lukas 14:25-33 – Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aankom nie, kan nie my dissipel wees nie
Lukas 17:1-10 – Méér geloof, Here
Lukas 19:1-10 – Leef inklusief
Lukas 19:28-40 – Jesus se reisgenote
Lukas 24:13-35 – Leef met kantlyne
Johannes 1:1-14 – Die genade en waarheid van Jesus sluit die lewe oop
Johannes 4 – Jesus steek grense oor deur gender
Johannes 4 – Om vir God te LEEF
Johannes 4 – Leerbaarheid
Johannes 5:1-17 – Die genesing van die man by Betesda
Johannes 6:1-15 – Nie ‘n gewone man nie
Johannes 6 – Ek is die brood wat lewe gee
Johannes 6:22-35 – Ek is die Brood wat lewe gee
Johannes 7:37-39 – Die Gees bring lewe vir ander
Johannes 8:1-11 – Grace must rise
Johannes 9 – Jesus help ons sien
Johannes 8:31-38 – Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak
Johannes 10:1-21 – Ek is die Goeie Herder
Johannes 11:1-45 – Jesus is die opstanding en die lewe
Johannes 11:1-44 – Liefde gee lewe
Johannes 12:22-26 – ‘n Koringkorrel word ‘n koringplant
Johannes 13:1-17 – Laat Jesus deur jou voete was
Johannes 13:31-14:14 – Ek is die weg, die waarheid en die lewe
Johannes 14:15-31 – As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer
Johannes 16:12-15 – Ons sal die waarheid ken
Johannes 17:1-26 – Laat Jesus deur jou bid
Johannes 18:1-19:42 – Jesus het self sy kruis gedra (Goeie Vrydag)
Johannes 18:1-27 – Hy was getrou ter wille van jou
Johannes 19:1-16 – Wat gely het onder Pontius Pilatus
Johannes 19:17-27 – Van Gabbata na Golgota
Johannes 19:28-42 – Ek is dors
Johannes 19:30 – Dit is volbring! (Tennebrae)
Johannes 20:1-18 – Ontmoet die opgestane Here Jesus (Paasfees)
Johannes 20:1–31 – Hy het gesien en geglo
Johannes 20:19-31 – Vrede vir julle!
Johannes 20:19-23 – Hoe werklik is die opstanding?
Johannes 20:24-31 – Ons aanbid wat ons liefhet
Johannes – Jesus sê … EK IS (Lydens- en Paassangdiens)
Handelinge 1:1-11 – Bly wag op die Vader se belofte (Hemelvaart)
Handelinge 1:1-11 – Uitgestelde verwagting (Hemelvaart)
Handelinge 1:8 – Bells Challenge – Sent
Handelinge 2:14a, 22-32 – Jesus het opgestaan
Handelinge 2:42 – Die Connect Faktor
Handelinge 2:43-47; 5:41-42; 20:17-21 – God praat publiek en privaat
Handelinge 2:42-47 – Onderlinge verbondenheid
Handelinge 4:5-12 – Die gesag van Jesus in sy getuies
Handelinge 4:32-35 – Dié wat help, is die grootste
Handelinge 5:27-32 – Gehoorsaamheid, al kos dit wat ook al
Handelinge 6:1-7 – Jerusalem steek grense oor deur om te gee vir behoeftiges
Handelinge 8:26-40 – Filippus steek grense oor deur ander etniese groepe te bedien
Handelinge 8:26-40 – Om God te BELEEF
Handelinge 9 – ‘n Nuwe begin
Handelinge 9:26-31 – Die Heilige Gees skep veilige ruimtes deur gasvryheid
Handelinge 9:32-42 – God gee vir gewone mense om
Handelinge 10 – Petrus steek grense oor deur ander kulture in te sluit
Handelinge 10:44-48 – Die ervaring van die Heilige Gees is onontbeerlik
Handelinge 11:19-30 – God werk deur gewone mense
Handelinge 13:1-14 – ’n Gestuurde Gemeente leef deur Gebed en Getuienis
Handelinge 13:13-52 – Die Heilige Gees gee die ewige lewe deur ons getuienis
Handelinge 14:1-20 – Nederigheid
Handelinge 15:1-22 – Die Heilige Gees leer ons onderskei
Handelinge 15:36-41 – Leaders must rise
Handelinge 16 – Paulus se sending
Handelinge 16:11-40 – Die Gees stuur ons gemeente oor grense
Handelinge 17:16-34 – God roep alle mense oral op om hulle te bekeer
Handelinge 17:16-34 – Paulus steek grense oor deur met intellektueles in gesprek te tree
Romeine 6:1-11 – Moenie dat die sonde oor julle baasspeel nie
Romeine 6:12-23 – God het ons uit die sonde verlos om onder sy heerskappy te lewe
Romeine 7:15-25 – Die lewe voor Christus
Romeine 8:28-32 – Belofte
Romeine 10:8-13 – Die Bybel is … ‘n stem in ons hart en mond
Romeine 13:8-14 – Liefde 
1 Korintiërs 1:1-9 – God laat ons enduit vasstaan
1 Korintiërs 2:1-5 – Bells Challenge: Learn
1 Korintiërs 3:1-9 – Medewerkers van God floreer op vaste kos
1 Korintiërs 6:12-20 – Verheerlik God met jou liggaam
1 Korintiërs 7:29-31 – Die koninkryk verdien ons onverdeelde aandag
1 Korintiërs 9:19-23 – Maak kontak! (lusmaker)
1 Korintiërs 9:19-23 – Maak kontak!
1 Korintiërs 9:19-23 – Dit alles doen ek ter wille van die evangelie
2 Korintiërs 3:12-18 – Die Bybel is ‘n spieël wat ons verander
2 Korintiërs 4:16-5:10 – Ons het ‘n vaste gebou in die hemel
2 Korintiërs 6:1-13 – Ambassadeurs van die versoening
Galasiërs 2:15-21 – Jy is welkom net soos jy is
Galasiërs 3:23-29 – In Christus is julle almal één
Galasiërs 5:1,13-25 – Laat die Gees jou gedrag bepaal
Galasiërs 6:1-10 – Dien saam
Galasiërs 6:1-17 – Saai op die akker van die Gees
Efesiërs 2:1-3:13 – Die gemeenskap van die Gees
Efesiërs 4 – Die eenheid van die Gees
Efesiërs 4:17-24 – HEILIGHEID
Efesiërs 4:17-5:4 – Die nuwe lewe van die Gees
Efesiërs 5:6-6:9 – Die vervulling deur die Gees
Kolossense 1:13-2:6 – Heilig, sonder foute en onberispelik voor God
Kolossense 2:4-6 – Bells Challenge: Living “Questionable” Lives
Kolossense 2:6-23 – Christus in ons verander ons “hiermaals”
Kolossense 3:1-17 – Strewe na die dinge daarbo (Paassondag)
Kolossense 3:12-17 – Die Bybel is ‘n huis om in te woon
Kolossense 3:12-17 – Vyf innerlike kwaliteite
Kolossense 3:18-4:1 – Respek vir my Naby-mense
Filippense 1:1-11 – Die Gees verander ons gemeente deur kennis en ervaring
Filippense 1:1-11 – Ons luister na God
Filippense 1:3-11 – Innerlik suiwer en uiterlik onberispelik
Filippense 1:9-11 – Ons luister na God (Daniël 9 bygewerk)
Filippense 1:20-30 – Ter wille van Christus
Filippense 1:27-2:4 – Vreugdevolle eensgesindheid
Filippense 2:1-13 – Om te behoort
Filippense 2:5-11 – Die effek van respek
Filippense 2:12-18 – Onberispelike Lewenswandel
Filippense 3:3-14 – Jesus verander alles
Filippense 3:3-14 – Al wat ek wens, is om Christus te ken (Oujaarsdiens)
Filippense 3:1-4:1 – Geestelike volwassenheid
Filippense 3:12-14 – Paulus: om met passie ‘n doel na te streef
Filippense 4:4-8 – God maak gebreekte potlode weer skerp
Filippense 4:10-20 – Ons gee om
 1 Tessalonisense 5:1-11 – Groei saam
2 Tessalonisense 1:6-12 – Van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het
2 Tessalonisense 3:6-13 – Moenie moeg word om goed te doen nie
1 Timoteus 2:1-7 – Bid dat God alle mense verlos en tot kennis van die waarheid bring
2 Timoteus 1 – Paulus se laaste dae
2 Timoteus 1:1-7 – Familievernuwing
2 Timoteus 1:6-14 – Resilience: Veerkragtige geloof
2 Timoteus 2:8-15 – Selfprysgawe in navolging van Jesus
Titus 2:11-15 – God se genade leer ons dat ons néé’s en já’s saak maak
Titus 3:3-8 – Love must rise
Hebreërs 2:1-4 – Gawes
Hebreërs 3:12 – 4:13 – Ongeloof
Hebreërs 4:12-13 – Formatiewe lees van die Bybel
Hebreërs 4:14-16 & 5:7-9 – Jesus is volledig gehoorsaam aan God (Goeie Vrydag)
Hebreërs 10:19-39 – Geloofsekerheid
Hebreërs 10:35-11:6 – Geloof
Hebreërs 12:1-3 – Ons waag in geloof
Hebreërs 13:15-16 – Lips and Lives
Jakobus 5:7-11 – Volhard
1 Petrus 1:1-9 – Jubel oor God in allerhande beproewings
1 Petrus 1:13-16 – God is HEILIG
1 Petrus 1:16-21 – Die getuienis oor Jesus Christus is betroubaar
1 Petrus 2:1-17 – Geroep en gestuur
2 Petrus 1:1-15 – Faith must rise
1 Johannes 1 – Ek glo aan die vergewing van sondes
1 Johannes 3 – Die Gees begelei ons om reg te doen en lief te hê
1 Johannes 5 – Ek glo aan die opstanding van die vlees en ‘n ewige lewe
Die Kersgeskenk (Kerssangdiens)
Die karakter van Dawid
Gratis foto’s en illustrasies vir Bybelverhale, -karakters en -temas